Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z
organizacją w dniu 10.11.2018 r. wydarzenia pt. VI Drzewicka
Sztafeta Wolności
08.11.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego w ramach
zadania publicznego pt. "Poprawa jakości życia osób z
niepełnosprawnością oraz seniorów".
02.11.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego
realizowanego w ramach zadania publicznego pt. "Pomoc w
wychodzeniu z bezdomności".
22.10.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego
realizowanego w ramach zadania publicznego pt. "Pomoc w
wychodzeniu z bezdomności".
20.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Uczestników operacji pt. "ekoJUNIOR"
Ogłoszenie o naborze Uczestników operacji pt. "ekoJUNIOR"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
14.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Uczestników operacji pt. "ekoSENIOR"
Ogłoszenie o naborze Uczestników operacji pt. "ekoSENIOR"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
14.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Seniorów
Ogłoszenie o naborze Seniorów na warsztaty aerobik.
01.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów zadania publicznego
Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do programu pomocowego -
paczki ze środkami czystości i higieny osobistej w ramach
zadania publicznego pt. "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności".
27.08.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Uczestników zadania publicznego
Ogłoszenie o naborze Uczestników zadania publicznego - pomoc
psychologiczna dla osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem
przemocy w rodzinie
19.08.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Wykonawcy
Ogłoszenie o naborze Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie
pomocy psychologicznej.
07.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się