Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie na zawody wędkarskie "Wakacje z wędką"
Zaproszenie na zawody wędkarskie "Wakacje z wędką" w ramach
zadania publicznego pt. "Rekreacja nad Drzewiczką"
20.06.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Partnera
Ogłoszenie o naborze Partnera przy realizacji zadania
publicznego pt. "Moja Rodzina 2018" dofinansowanego ze środków
Województwa Łódzkiego
20.06.2018 więcej
Komunikat w sprawie zmian w Statucie DCW "Ofiarna dłoń"
Komunikat w sprawie zmian w Statucie DCW "Ofiarna dłoń"
wprowadzonych przez Walne Zebranie Członków na posiedzeniu w
dniu 9 czerwca 2018 roku
10.06.2018 więcej
Zaproszenie na XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
05.06.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Partnera
Ogłoszenie o naborze Partnera do współpracy przy realizacji
grantu "ekoJUNIOR"
26.05.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze Partnera
Ogłoszenie o naborze Partnera przy realizacji zadania
publicznego "Rekreacja nad Drzewiczką" dofinansowanego ze
środków Województwa Łódzkiego
09.05.2018 więcej
Konsultacje projektu Statutu Stowarzyszenia
Komunikat o przedłożeniu do konsultacji projektu Statutu
Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”
09.05.2018 więcej
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 21.04.2018 r. w
związku z organizacją Rajdu Rowerowego po Gminie Drzewica.
19.04.2018 więcej
Harmonogram spotkań w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"
Harmonogram spotkań w ramach lokalnej kampanii społecznej
"Bezpieczny Senior"
05.04.2018 więcej
Zaproszenie na XV Walne Zebranie Członków
Zarząd Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
zaprasza na XV Walne Zebranie Członków.
29.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się