Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2017 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w
gminie Drzewica"
07.10.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ
Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ
dot. realizacji w 2016 r. zadania publicznego „Rewia Sztuki
Ludowej Drzewica 2016”
07.10.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2016 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań rehabilitacyjnych
oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica"
26.09.2016 więcej
Raport z kontroli dystrybucji żywności w ramach POPŻ 2014-2020
Raport Agencji Rynku Rolnego z kontroli dystrybucji żywności w
organizacji partnerskiej lokalnej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015
25.05.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2015 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań rehabilitacyjnych
oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica"
20.10.2015 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego
Wystąpienie pokontrolne dot. realizacji w 2012 r. zadania
publicznego „Wsparcie społeczne dla osób z
niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”
06.07.2015 więcej